in

PROSUMATORI: NOI REGULI PRIVIND PUNEREA SUB TENSIUNE A INSTALAȚIILOR

Va fi inclusă o derogare de la aplicarea prevederilor procedurii, privind grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor.

Deblocarea activității de punere sub tensiune a instalațiilor de utilizare aparținând prosumatorilor se va face după noi reguli. Această blocare a fost cauzată de dificultățile operatorilor de distribuție de a achiziționa contoare de energie electrică integrabile în sistemele de măsurare inteligentă. Noi acte normative vor modifica cinci documente oficiale.

Este vorba de necondiționarea punerii sub tensiune a instalației de utilizare de montarea acestor echipamente, date fiind dificultățile operatorilor de distribuție concesionari de a achiziționa grupurile de măsurare respective. Va fi inclusă posibilitatea programării contorului existent în punctul de delimitare aferent unui loc de consum pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri, la amplasarea de instalații de producere din surse regenerabile. Va fi modificată etapa de transmitere a cererii de racordare în cazul amplasării unei instalaţiei de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior, respectiv înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice.

Racordarea utilizatorilor de interes public Va fi eliminată prevederea conform căreia instalațiile de racordare finanțate de clienții finali noncasnici intră în patrimoniul operatorilor de distribuție la momentul punerii în funcțiune. De asemenea, definiția prosumatorului va fi modificată, urmând să arate astfel: „prosumator – clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate sau într-o unitate mobilă dotată cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară”. Va fi inclusă o prevedere clarificatoare privind echivalarea unui loc de consum nou sau existent prevăzut cu o instalație de stocare care evacuează energie electrică în rețea, prin același racord prin care se consumă energie electrică din rețea cu un loc de consum și de producere. Prezentarea unui certificat de urbanism ca document anexat cererii de racordare va fi necesară doar în cazul construcțiilor noi sau care se modifică. Totodată, va fi stabilit criteriul de restituire a cotei eficiente din cheltuielile cu finanțarea de către dezvoltatori a rețelei electrice de interes public realizată pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblurilor de blocuri de locuințe și/sau locuințe individuale. Aceasta se va face numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar ca urmare a vânzării locuințelor, din partea viitorilor clienţi din ansamblu, utilizatori ai reţelei, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu.

Racordarea locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici Vor fi completate categoriile de utilizatori racordați la joasă tensiune cărora li se aplică procedura, prin adăugarea la clienții casnici a celor prevăzute de lege, respectiv: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și instituțiile publice. Va fi inclus între documentele necesare la încheierea contractului de racordare a certificatului constatator eliberat pentru utilizator de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, pentru cazul utilizatorului altul decât clientul casnic. Va fi inclusă obligația utilizatorului sau a operatorului economic atestat desemnat să proiecteze și să execute branșamentul de a obține acordul/autorizația pentru realizarea branșamentului, în cazul în care contractul pentru proiectarea și execuția branșamentului este încheiat direct de utilizator cu operatorul econimic atestat desemnat.

Ce părere ai despre această postare?