in , ,

Casa Verde Fotovoltaice 2023. Buget enorm pentru acest an. Află aici când va începe programul și ce trebuie să conțină dosarul.

Wet photovoltaic modules in front of blue and cloudy autumn sky. High quality photo

Vești bune pentru cei care intenționează să își monteze panouri fotovoltaice. Bugetul pentru anul 2023 a fost aprobat, iar aproximativ 150.000 de români ar putea beneficia de acesta, începând cu luna martie. Ce trebuie să facă aceia care sunt interesați de panourile fotovoltaice?

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul în curs a fost aprobat. Suma alocată pentru programul destinat instalării de panouri fotovoltaice este de 3 miliarde de lei. Din aceste fonduri ar urma să  beneficieze 150.000 de gospodării, începând cu luna martie, potrivit declarațiilor ministrului Mediului, Tanczos Barna.

„În cadrul acestui buget, din fondurile GES, Gaze cu Efect de Seră, am alocat o sumă de 3 miliarde de lei pentru a finanţa programul fotovoltaice, Casa Eficientă fotovoltaic, pentru a ajunge la cel puţin 150.000 de beneficiari în 2023. Anul trecut, în decembrie, am finalizat evaluarea dosarelor depuse, sunt 40.000 de gospodării care deja beneficiază de o asemenea finanţare. De la această cifră de 40.000 putem ajunge, în 2023, la 150.000 de beneficiari, în afară de cei 40.000”

a declarat Tanczos Barna.

Ce trebuie să conţină dosarul

Potrivit spuselor ministrului, pentru accesarea fondurilor din programul fotovoltaice se va utiliza o procedură simplificată prin care va fi redus la minim numărul de documente necesare pentru aplicanţi.

Conform ghidului de finanțare, pentru a putea accesa programul este nevoie de următoarele acte:

  • Cerere de finanţare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
  • Declaraţie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata şi semnata de catre solicitant, în original;
  • Copie de pe actul de identitate al solicitantului;
  • Extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisa solicitantului, în copie legalizata pentru imobilele aflate în construcţie, valabile la data depunerii;
  • Certificat de atestare fiscala privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora îşi are domiciliul solicitantul;
  • Adeverinţa privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţarii, emisa de o banca comerciala, în original;
  • Un plic pe care se va completa numele şi adresa completa a solicitantului, titlul programului.

Ce părere ai despre această postare?