in

Sistemele fotovoltaice pe terenuri agricole. Iată Legea care a fost publicată în Monitorul Oficial.

Legea pentru instalarea sistemelor fotovoltaice pe terenurile agricole este în vigoare începând din 24 iulie 2022. 

Legea pentru instalarea sistemelor fotovoltaice pe terenurile agricole este în vigoare începând din 24 iulie 2022. La numărul 736 din Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 254/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a altor acte normative, proiect care a fost anterior promulgat de președintele Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a semnat pe 20 iulie 2022, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative (PL-x 22/07.02.2022). Ulterior, proiectul a fost publicat în Monitorul Oficial, iar legea este în vigoare din 24 iulie.

Parcuri fotovoltaice pe o suprafață de maxim 50 de hectare

Legea se referă la amplasarea parcurilor fotovoltaice pe terenurile agricole, în suprafață de maximum 50 ha.

Președintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaților, deputatul PSD Florin Barbu, anunțase că a depus un amendament prin care panourile solare să nu poată fi amplasate decât pe terenuri de calitate slabă, cu randament scăzut în agricultură.

În forma legii publicate în Monitorul Oficial se arată că

”…pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate obiective de investiție”.

Monitorul Oficial

Noua legea mai prevede că suprafața de teren agricol situată în extravilan, cu excepția terenurilor având categoria de folosință arabil, se poate utiliza în sistem dual atât pentru producția agricolă, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile. În aceste cazuri, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol se poate face numai pentru suprafețele de teren ocupate de aceste obiective de investiție, restul suprafeței rămânând în circuitul agricol.

”Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum și a terenurilor silvice se face la momentul autorizării construcției, cu plata tarifelor de către beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor”

se mai arată în corpul legii sus menționate.

Potrivit sursei citate, pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje. Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor. Prin excepţie de la aceste prevederi, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor; suprafaţa ocupată cu pajişti permanente se poate utiliza în sistem dual atât pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cât şi pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile.

Articol realizat cu ajutorul informațiilor din Monitorul Oficial al României și publicației agrointel .roCe părere ai despre această postare?