in

Ce este Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și cum putem beneficia de el?

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională este un proiect de finanțare, susținut de Ministerul Mediului și derulat de AFM. Agenția Fondului de Mediu oferă bugetul de 20.000 lei celor care solicită acești bani în sprijinul producției de energie electrică solară.

Cu alte cuvinte, persoanele care doresc sprijin financiar în procesul de obținere al energiei solare se pot înscrie în program, având în vedere următoarele documente:

În primul rând, trebuie ca solicitantul să completeze și să trimită/să depună următoarele acte: cererea de finanțare (anexa nr. 3 la ghid de finanțare), actul de identitate, un extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului-construcție pe acoperișul căruia se va implementa panoul fotovoltaic, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată catre bugetul de stat, emis pe numele persoanei care depune cererea, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, plus alte venituri ale bugetului local, emise tot pe numele acestuia, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul.

Persoana solicitantă trebuie să țină cont ca documentele să fie prezentate fie în original, fie în copii legalizate, iar extrasele de carte funciară să nu fie mai vechi de 30 de zile. Acestea vor fi înscrise la unul dintre instalatorii validați de către AFM, lista putând fi consultată pe site-ul acestora.

De asemenea, nu chiar orice persoană este eligibilă pentru a participa în cadrul programului prezentat. Astfel, doritorii trebuie să îndeplinească câteva condiții:

  1. Trebuie să fie persoane fizice fără datorii la bugetul de stat sau la cel local
  2. Trebuie să aibă domiciliul stabilit în România
  3. Trebuie să fie proprietarii în acte al imobilului-construcție unde se dorește amplasarea panourilor fotovoltaice
  4. Imobilul vizat nu trebuie să reprezinte un litigiu în tribunale și nici nu trebuie să fie obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de
    utilitate publica
  5. În cazul în care imobilul este deținut de coproprietate, solicitantul trebuie să prezinte semnăturile tuturor coproprietariilor

Implementarea și finanțarea proiectului se vor realizeaza in termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. Beneficiarul final va depune în aceste 8 luni la instalatorul validat, certificatul de racordare. Astfel, aceștia încheie toate demersurile în legătură cu proiectul de finanțare. În cazul în care solicitantul nu respectă acești termeni, nu va putea beneficia de finanțare din partea AFM.

Prin acest proiect, beneficiarul primește sprijin financiar pentru cheltuielile de achiziționare a sistemului de panouri fotovoltaice, cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, dar și pentru TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Finanțarea se acordă în proporție de 90%, însă fără ca aceasta să depășească 20.000 lei.

Ce părere ai despre această postare?

Comments are closed.

One Comment