in

ANRE a aprobat unele prevederi pentru sprijinirea viitorilor utilizatori ai rețelelor electrice.

Noile prevederi ajută la deblocarea punerii în funcțiune a instalațiilor realizate de prosumatori.

Va fi deblocată și valorificarea energiei produsă din surse regenerabile în centrale electrice cu puteri de până la 400 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică.

Astfel, au fost adoptate derogări referitoare la grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile de utilizare ale prosumatorilor, în sensul necondiționării punerii sub tensiune a instalației de utilizare de montarea acestor echipamente. Prevederile procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici se aplică și locurilor de consum aparținând utilizatorilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și instituții publice, noile categorii de utilizatori beneficiind, alături de clienții casnici. Aceștia beneficiază de rambursarea de către operatorul de distribuție a costurilor lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului. Dispozițiile procedurii se aplică inclusiv utilizatorilor din categoriile menționate, pentru racordarea cărora operatorii de distribuție au emis avize tehnice de racordare înainte de data de 25 iulie 2022, dar pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare până la data respectivă.

Totodată, se prelungesc cu 6 luni termenele pentru prezentarea autorizației de construcție a obiectivelor (centrale electrice), de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare și 18 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. Aceasta în cazul contractelor de racordare încheiate pentru racordarea unor locuri de producere în baza unor avize tehnice de racordare valabile la data de 4 martie 2022 și/sau la data de 17 iunie 2022. Astfel, impactul asupra operatorilor economici din categoria producătorilor de energie electrică este unul pozitiv. Aceasta în sensul că se stabilesc măsuri care evită blocarea procesului de racordare, prin acordarea prelungirii cu 6 luni a termenelor pentru prezentarea autorizației de construire a capacităților de producere pentru care procesul de racordare este demarat și utilizatorii dețin avize tehnice de racordare emise înainte de intrarea în vigoare a actelor normative care stabilesc termenele respective. La momentul actual, echipele de control din cadrul ANRE au în curs de desfăşurare acţiuni de control la operatorii de distribuţie a energiei electrice, având ca tematică modul de îndeplinire a obligației legale privind respectarea regulilor de racordare la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, urmând ca, după finalizarea acestora, rezultatele să fie făcute publice.

Ce părere ai despre această postare?